Екип

ЕКИП

Членове на нашия екип са:


 

ЙОВКО МАРИНОВ

адвокат

Практика:

Има дългогодишен практически опит в проучвания, изготвяне на правни документи и процесуално представителство на клиенти в сферата на гражданското, вещното, наследственото, семейното и наказателното право.


 

АЛБЕНА ДОБРЕВА-ДАШЕВА

адвокат

Практика:

Има дългогодишен практически опит в проучвания, изготвяне на правни документи и процесуално представителство на клиенти в сферата международното и българското семейно и наследствено право и правно обслужване на дейността и проекти на НПО, а също така и в сферата на вещното, гражданското, трудовото, административното и наказателното право.